dot dot
dot
dot
dot
dot
Home
   
 

 

::สินธุเศรษฐ์ จำหน่าย ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน :: 

 
 

สินธุเศรษฐ์ขอเสนอ กล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์คอมแพคท์ (compact)
จาก
ASDประเทศคอสตาริก้า 

เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน จากประสบการณ์ปลูกปาล์มน้ำมันมานานกว่า 30 ปี และผลปาล์มน้ำมันมีอัตราเปอร์เซ็นต์มากกว่า 25 % ดังนั้นจึงขอแนะนำ 3 สายพันธุ์ดังกล่าว  

 

 

สายพันธุ์ เดลิ x คอมแพคท์

 (Deli x Compact

 

1. สายพันธุ์เดลิ x คอมแพคท์  (Deli x Compact)

         เป็นลูกผสมของพันธุ์ปาล์ม 2 สายพันธุ์ระหว่าง E.OLEIFERA  x  E.GUINEENSIS คุณสมบัติเด่นของปาล์มพันธุ์นี้ คือ ผลทะลายสุกให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันมากกว่า30% ลักษณะความยาวของทาง (ก้าน) ใบสั้น ยาวเพียง 6.60 เมตร ถึง 6.90 เมตร น้ำหนักต่อทะลายประมาณ18-22กิโลกรัม ความสูงของลำต้นต่อปีสูงประมาณ 40 - 45 เซนติเมตร  พื้นที่ 1 ไร่  สามารถปลูกได้  28 ต้นระยะห่างระหว่างต้น 8x8x8  เมตร  ในลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่า 

         สายพันธุ์นี้มีเกษตรกรปลูกไว้ 1,000 ต้นที่คลองสิบสี่ปทุมธานี ให้ผลผลิตดกมากเก็บเกี่ยวได้แล้ว

 

compactxghana

สายพันธุ์คอมแพคท์ x กานา 

 ( Compact x Ghana )

 

2.  สายพันธุ์คอมแพคท์ x กานา  (Compact x Ghana )

       สายพันธุ์นี้มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 5–6 ตัน/ไร่/ปี เมื่ออายุ 8 ปี ผลผลิตสม่ำเสมอติดทะลายดก มีผลดิบสีดำพอผลสุกสีแดง น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 18-22 กก. และให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง 30 %  ต้นเตี้ยสูงเฉลี่ย 40-45 ซม./ปี อายุการเก็บเกี่ยว 35 ปี  และมีทางใบสั้น  6.6–6.9 เมตร ระยะปลูก 8x8x8 เมตร  จำนวน 28 ต้น/ไร่  มีลักษณะทนแล้งปานกลาง

   สายพันธุ์นี้บริษัทปลูกทดลองจังหวัดกระบี่ไว้ประมาณ 1500 ต้น ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 8 ปี 10 เดือนแล้ว (ณ เดือน มิ.ย. 2556) ความสูงของลำต้นวัดได้ประมาณ 1.75 เมตรเท่านั้น   น้ำหนักผลทะลาย 22 กก.  ความยาวทาง (ก้าน) ใบวัดได้ ประมาณ 6.1 -6.3 เมตร

 

สายพันธุ์คอมแพคท์ ไนจีเรียแบล็ค 

 ( Compact x Nigeria Black )

 

3. สายพันธุ์คอมแพคท์ x ไนจีเรียแบล็ค  (Compact x Nigeria Black )

         เป็นสายพันธุ์ Nifor ในประเทศไนจีเรีย  พัฒนาขึ้นมาจากการผสมพันธุ์สลับกันระหว่าง  E.OLEIFERA x E.GUINEENSIS  คุณสมบัติเด่น  คือผลทะลายสุกให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันมากกว่า 30% ลักษณะความยาวของทาง (ก้าน) ใบสั้น ยาวเพียง 6.60 ถึง 6.90 เมตร เท่านั้น  อัตราการเจริญเติบโตของลำต้นสูงประมาณ  40-45   เซนติเมตร ต่อปี  สามารถปลูกระยะห่าง  ระหว่างต้นที่เหมาะสมคือ  8x8x8 เมตร  ในพื้นที่ 1 ไร่ปลูกได้  28 ต้น  เมื่อายุแปดปีแล้วน้ำหนักผลทะลาย         18 - 22 กิโลกรัม 

         สายพันธุ์นี้บริษัทปลูกทดลองไว้ประมาณ  1,500 ต้น  ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 6 ปีกว่าแล้ว  ความสูงของลำต้นวัดได้ประมาณ 1.85 เมตรเท่านั้น  น้ำหนักผลทะลาย 22 กิโลกรัม  ความยาวทาง (ก้าน) ใบวัดได้ประมาณ 6.5 - 6.7 เมตร

 

 

 

                        

               พบกับ ปลูกสายพันธุ์คอมแพคท์ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 10,000 บาท ต่อไรต่อปี 

 

   

รูปหมู่คณะ บุคคลที่มาเยี่ยมชมแปลง ปาล์มน้ำมัน สินธุเศรษฐ์  

(แถวล่างจากซ้าย) คุณสุวิทย์  สินธุนนท์, Mr. Jeremy  Henry, คุณพายัพ  ยังปักษี,

(แถวบนจากซ้าย)คุณพัฒนสาร  เกียรติสมาน, คุณวิสันต์  สินธุนนท์, คุณคชธร  กิตินันท์ประกร

 คุณเทวินทร์  เจริญนนทสิทธิ์, คุณอำพล แดงบรรจง  

 

          บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด

     จะทำทุกวิถีทาง โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ก้าวไปสู่เป้าหมาย หนึ่งเดียว….ในใจลูกค้า ด้วยสุดยอดคุณภาพสายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน  ถือโอกาสสร้างความหวังครั้งใหม่ที่สำคัญและยิ่งใหญ่แก่เกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศ 

      อาชีพการปลูกปาล์มน้ำมันนั้นไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าคำว่า “สายพันธุ์”  จึงจำเป็นต้องซื้อเวลาเร่งให้เร็วขึ้นใช้สายพันธุ์ที่ดีในปัจจุบันที่มีอยู่ในโลกนี้  นำเข้าจากต่างประเทศในราคาที่สมควร และคุ้มค่ากับการลงทุน จนกว่าประเทศไทย  สามารถผลิตสายพันธุ์ที่มีคุณภาพทัดเทียมเขาได้ ปัจจุบันนี้ต้องการก้าวให้ทันโลกในยุคแห่งการแข่งขันให้มีความเป็นเลิศในด้านคุณภาพผลผลิตและปริมาณผลผลิต  สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันระดับโลกก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด   ถ้าทุกฝ่ายเปิดใจกว้างอย่างบริสุทธิ์ใจ  โดยยอมรับข้อเท็จจริงและเปิดเผยข้อมูลจริงของสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีความเป็นเลิศทั้งในด้านคุณภาพผลผลิตและปริมาณผลผลิต   โดยจัดการประกวดผลปาล์มสุกและสวนปาล์มปีละหลาย ๆ  ครั้ง เพื่อคัดสรรสุดยอดพันธุ์ปาล์มและร่วมมือส่งเสริมให้ปลูกสายพันธุ์ดังกล่าว  เพื่อให้เกษตรกรเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง เพื่อผลตอบแทนสูงสุดในอาชีพซึ่งเป็นการแก้ปัญหาต้นเหตุแห่งการสูญเสียที่มีเหตุผลถูกต้องที่สุด โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง มีเป้าหมายที่ชัดเจนไปทิศทางเดียวกัน  ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

 

 

ใบอนุญาตส่งออกซื่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2557icon

More...ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างบูรณาการด้วยสายพันธุ์ที่ดีทีสุดicon


More...

ปลูกปาล์มน้ำมัน 1 ไร่ได้ผลตอบแทนมากกว่า 3 ไร่icon
More...

วิธีการคำนวณราคาผลปาล์มน้ำมัน...icon


More...
www.SintusatePalmoil.com Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 96 หมู่ 5 ตำบล  เขาพนม อำเภอ เขาพนม จังหวัด  กระบี่ 81140
เบอร์โทร :  075-689600, 075-689349     แฟ็กซ์ :  075-689049
มือถือ :  081-8948222,081-9680272
เว็บไซต์ : www.sintusatepalmoil.com