dot dot
dot
dot
dot
dot
พบกับ บริษัทสินธุ์เศรษฐ์ ได้ที่งานเกษตรแฟร์ 2554 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน article

งานเกษตรแฟร์ 2554 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 28 มกราคม 2554 – 5 กุมภาพันธ์ 2554

         อยากเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจ ในปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ที่ดีที่สุดมาจัดแสดงในงานนี้ และสามารถสอบถามข้อมูล ขอคำแนะนำวิธีการปลูกปาล์มน้ำมัน อย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด          

บูธ บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด

         ที่โซน A (A9-A10) อยู่ตรงข้างๆ อาคารวิทยพัฒนา ใกล้ประตู 1 งามวงศ์วาน

          โดยภายในงานยังมีหลายส่วนแยกแสดง เช่น 
ส่วนที่ 1 ต้นไม้ (Plant Zone),
ส่วนที่ 2 สัตว์เลี้ยง (Pet Zone), 
ส่วนที่ 3 สินค้าเกษตร (Agricultural Product Zone),
ส่วนที่ 4 ตลาดติดแอร์ (Air Condition Zone), 
ส่วนที่ 5 เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Machinery Zone), 
ส่วนที่ 6 หนังสือ (Book Zone) และส่วนที่ 7 ศูนย์อาหาร (Food Zone)

 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทสินธุเศรษฐ์

ศึกษาดูงานมาเลย์ "เฟลด้า"
พืชพลังงาน
นักวิจัย จาก ASD article
บริษัทสินธุ์เศรษฐ์ ได้ที่งานเกษตรแฟร์ 2555 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน article
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554
วันที่ 8 พฤษาคม 2554
วันที่ 22 มีนาคม 2554
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
brochure1
brochure2
brochure3
brochure4
brochure5
brochure6
brochure7
brochure8www.SintusatePalmoil.com Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 96 หมู่ 5 ตำบล  เขาพนม อำเภอ เขาพนม จังหวัด  กระบี่ 81140
เบอร์โทร :  075-689555, 075-689349     
มือถือ :  099-8789442,062-5322929,097-9782289,097-9782423
แฟ็กซ์ :  075-689049
อีเมล : sale.sintusate@gmail.com