ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554

ต่อมา... วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 Mr  Francisco Peralta (ASD Costa Rica )

ได้เดินทางมาเยือนเเปลงปลูกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ compact อายุ 6 ปี 9 เดือน ที่ หมู่ 1 ตำบล

หน้าขา อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่ ของ บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด วัดความสูงของลำต้นสูงเพียง

ประมาณ 1 เมตร วัดกิ่งใบยาว 5 เมตรเศษ เเละ ผ่าเมล็ดผลปาล์ม เพื่อดูความหนาของเมล็ด

ซิ่งปรากฏว่า กะลาบางมาก ตามรูปภาพ 

 

 

  

 

  


 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทสินธุเศรษฐ์

ศึกษาดูงานมาเลย์ "เฟลด้า"
พืชพลังงาน
นักวิจัย จาก ASD article
บริษัทสินธุ์เศรษฐ์ ได้ที่งานเกษตรแฟร์ 2555 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน article
วันที่ 8 พฤษาคม 2554
วันที่ 22 มีนาคม 2554
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
พบกับ บริษัทสินธุ์เศรษฐ์ ได้ที่งานเกษตรแฟร์ 2554 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน article
brochure1
brochure2
brochure3
brochure4
brochure5
brochure6
brochure7
brochure8www.SintusatePalmoil.com Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 96 หมู่ 5 ตำบล  เขาพนม อำเภอ เขาพนม จังหวัด  กระบี่ 81140
เบอร์โทร :  075-689555, 075-689349     
มือถือ :  099-8789442,062-5322929,097-9782289,097-9782423
แฟ็กซ์ :  075-689049
อีเมล : sale.sintusate@gmail.com