dot dot
dot
dot
dot
dot




วันที่ 8 พฤษาคม 2554

ในวันที่ 8 พฤษาคม 2554  Mr. Francisco Peralta (ASD Costa Rica ) บินลัดฟ้ามาเยือนเเปลงปลูกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ compact อายุ 10 เดือน ที่ทุ้งรังสิต ของ บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทสินธุเศรษฐ์

ศึกษาดูงานมาเลย์ "เฟลด้า"
พืชพลังงาน
นักวิจัย จาก ASD article
บริษัทสินธุ์เศรษฐ์ ได้ที่งานเกษตรแฟร์ 2555 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน article
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554
วันที่ 22 มีนาคม 2554
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
พบกับ บริษัทสินธุ์เศรษฐ์ ได้ที่งานเกษตรแฟร์ 2554 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน article
brochure1
brochure2
brochure3
brochure4
brochure5
brochure6
brochure7
brochure8



www.SintusatePalmoil.com Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 96 หมู่ 5 ตำบล  เขาพนม อำเภอ เขาพนม จังหวัด  กระบี่ 81140
เบอร์โทร :  075-689555, 075-689349     
มือถือ :  099-8789442,062-5322929,097-9782289,097-9782423
แฟ็กซ์ :  075-689049
อีเมล : sale.sintusate@gmail.com