dot dot
dot
dot
dot
dot
นักวิจัย จาก ASD article

 นักวิจัยจาก ASD  Mr.Hector Albertazzi  (เสื้อสีน้ำเงิน)  ได้เดินทางมาเยี่ยมชมแปลงเพาะ
และแปลงปลูกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพคท์  และแนะนำเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นปาล์ม  
ณ วันที่ 29 พ.ค. 58

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทสินธุเศรษฐ์

ศึกษาดูงานมาเลย์ "เฟลด้า"
พืชพลังงาน
บริษัทสินธุ์เศรษฐ์ ได้ที่งานเกษตรแฟร์ 2555 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน article
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554
วันที่ 8 พฤษาคม 2554
วันที่ 22 มีนาคม 2554
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
พบกับ บริษัทสินธุ์เศรษฐ์ ได้ที่งานเกษตรแฟร์ 2554 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน article
brochure1
brochure2
brochure3
brochure4
brochure5
brochure6
brochure7
brochure8www.SintusatePalmoil.com Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 96 หมู่ 5 ตำบล  เขาพนม อำเภอ เขาพนม จังหวัด  กระบี่ 81140
เบอร์โทร :  075-689555, 075-689349     
มือถือ :  099-8789442,062-5322929,097-9782289,097-9782423
แฟ็กซ์ :  075-689049
อีเมล : sale.sintusate@gmail.com