dot dot
dot
dot
dot
dot
เคล็ดลับดีๆ... การปลูกปาล์มน้ำมัน

เคล็ดลับดีๆ... การปลูกปาล์มน้ำมัน

 ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างบูรณาการด้วยสายพันธุ์ที่ดีทีสุด
วิธีการคำนวณราคาผลปาล์มน้ำมัน...article
การเตรียมพื้นที่ และการปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันarticle
การเลือกพันธุ์ และต้นกล้าปาล์มน้ำมันarticle
ระบบการปลูกarticle
การใช้ปุ๋ย และการอนุรักษ์ดินarticle
การป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันarticle
การเก็บเกี่ยวarticle
การรวบรวมผลิตและการขนส่งสู่โรงงานarticle
ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างบูรณาการด้วยสายพันธุ์ที่ดีทีสุด 5
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]www.SintusatePalmoil.com Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 96 หมู่ 5 ตำบล  เขาพนม อำเภอ เขาพนม จังหวัด  กระบี่ 81140
เบอร์โทร :  075-689555, 075-689349     
มือถือ :  099-8789442,062-5322929,097-9782289,097-9782423
แฟ็กซ์ :  075-689049
อีเมล : sale.sintusate@gmail.com