สายพันธุ์ Evolution ( อีโวลูชั่น )
ราคาจำหน่าย ต้นละ 130 บาท
Contact us

คุณสมบัติพันธุ์    Evolution (Range Premium)

1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 4 ตัน/ไร่/ปี  เมื่ออายุ 8 ปี

2. ผลผลิตสม่ำเสมอ  ติดทะลายดก

3. น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 22 - 30 กก. 

4. ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง 30 %

5. ผลดิบสีดำ ผลสุกสีแดง

6. ต้นเตี้ย สูงเฉลี่ย 40 ซม./ปี อายุการเก็บเกี่ยว 30 ปี  

7. ทางใบสั้น  7.6 – 8.0 เมตร ระยะปลูก 9x9x9 เมตร  จำนวน 22 ต้น/ไร่

8. ทนแล้งปานกลาง

9. คุณสมบัติพิเศษปลูกได้ในพื้นที่ที่มีสภาพแสงปานกลางและอุณหภูมิปานกลาง

 

ติดต่อสั่งซื้อ สั่งจองได้ที่

โทร. 075-689600, 075-689349  

มือถือ : 081-8948222, 081-9680272

อีเมล : s_wishson@yahoo.com