คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมัน
 • 21 October 2020
 • 113
 • 0
คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชยืนต้น มีอายุการให้ผลผลิตอย่างยาวนาน (25 – 30 ปี) ดังนั้นการเตรียมการ...
อ่านต่อ
การเลือกพันธุ์ และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
 • 21 October 2020
 • 111
 • 0
การเลือกพันธุ์ และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน 1. ใช้พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมระหว่าง แม...
อ่านต่อ
การใช้ปุ๋ย และการอนุรักษ์ดิน
 • 21 October 2020
 • 120
 • 0
             การใช้ปุ๋ย และการอนุรักษ์ดิน            ...
อ่านต่อ
การป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน
 • 22 October 2020
 • 200
 • 0
การป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน 1. โรคปาล์มน้ำมัน         (1) โรคใบไหม้ (Curvularia Seedling Bligh...
อ่านต่อ
บริษัทสินธุเศรษฐ์ จำกัด ได้ปลูกสายพันธุ์คอมแพคท์ 2 ชนิด
 • 22 October 2020
 • 132
 • 0
  บริษัทสินธุเศรษฐ์ จำกัด ได้ปลูกสายพันธุ์คอมแพคท์ 2 ชนิด คือ               &nb...
อ่านต่อ