สายพันธุ์ Deli × Compact (เดลิ x คอมแพคท์)
ราคาจำหน่ายต้นละ 200 บาท
ติดต่อสอบถาม

คุณสมบัติพันธุ์   Compact × Nigeria 

1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 5 – 6 ตัน/ไร่/ปี  เมื่ออายุ 8 ปี

2. ผลผลิตสม่ำเสมอ  ติดทะลายดก

3. น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 18 - 22 กก. 

4. ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง 30 %

5. ผลดิบสีดำ ผลสุกสีแดง

6. ต้นเตี้ย สูงเฉลี่ย 40 - 45 ซม./ปี อายุการเก็บเกี่ยว 30 ปี  

7. ทางใบสั้น  6.6 – 6.9 เมตร ระยะปลูก 8x8x8 เมตร  จำนวน 28 ต้น/ไร่

8. ทนแล้งปานกลาง

ติดต่อสั่งซื้อ สั่งจองได้ที

ติดต่อสั่งซื้อ สั่งจองได้ที

 

โทร. 075-689555, 075-689349  

มือถือ : 081-979-2896, 081-956-9552

อีเมล : s_wishson@yahoo.com