สายพันธุ์ Compact × Ghana (คอมแพคท์ x กานา)
ราคาจำหน่ายต้นละ 200 บาท
ติดต่อสอบถาม

คุณสมบัติพันธุ์   Compact × Ghana 

1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 5 – 7 ตัน/ไร่/ปี  เมื่ออายุ 8 ปี

2. ผลผลิตสม่ำเสมอ  ติดทะลายดก

3. น้ำหนักทะลาย  มากกว่า  22 กก. 

4. ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง  มากกว่า  32 %

5. ผลดิบสีดำ ผลสุกสีแดง

6. ต้นเตี้ย สูงเฉลี่ย 40 ซม./ปี อายุการเก็บเกี่ยว 35 ปี  

7. ทางใบสั้น ประมาณ  6.5 เมตร ระยะปลูก 8x8x8 เมตร จำนวน 28 ต้น/ไร่

8. ทนแล้งปานกลาง


ติดต่อสั่งซื้อ สั่งจองได้ที

โทร. 075-689555, 075-689349  

มือถือ : 081-979-2896, 081-956-9552

อีเมล : s_wishson@yahoo.com