สายพันธุ์ ยังกัมบิ ML161 (ยังกัมบิ ML161)
ราคาจำหน่าย ต้นละ 150 บาท
ติดต่อสอบถาม

คุณสมบัติพันธุ์  ยังกัมบิ ML161

1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 

2. ผลผลิตสม่ำเสมอ

3. น้ำหนักทะลาย   25 - 30 กก. 

4. ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมัน   28-30 %

5. ผลดิบสีดำ ผลสุกสีแดง

6. ระยะปลูก 9x9x9 เมตร  จำนวน 22 ต้น/ไร่

7. ทนแล้งสูง


ติดต่อสั่งซื้อ สั่งจองได้ที่

โทร. 075-689600, 075-689349  

มือถือ : 081-8948222, 081-9792896

อีเมล : sale.sintusate@gmail.com