สายพันธุ์ Deli × Ghana ( เดลิ x กานา )
ราคาจำหน่าย ต้นละ 110 บาท
ติดต่อสอบถาม

คุณสมบัติพันธุ์    Deli × Ghana 

1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 4 - 5 ตัน/ไร่/ปี  เมื่ออายุ 8 ปี

2. ผลผลิตสม่ำเสมอ  ติดทะลายดก

3. น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 28 กก. 

4. ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง  มากกว่า 25 %

5. ผลดิบสีดำ ผลสุกสีแดง

6. ต้นเตี้ย สูงเฉลี่ย 50 - 55 ซม./ปี อายุการเก็บเกี่ยว 35 ปี  

7. ทางใบสั้น  7.0 – 7.3 เมตร ระยะปลูก 9x9x9 เมตร จำนวน 22 ต้น/ไร่

8. ทนแล้งปานกลาง - สูง

 

ติดต่อสั่งซื้อ สั่งจองได้ที่

โทร. 075-689600, 075-689349  

มือถือ : 081-8948222, 081-9680272

อีเมล : s_wishson@yahoo.com